Mahkeme kararı üzerinden Karşılıksız çek sonuçları, hapis cezası?

Karşılıksız çeklerde usulüne uygun şikayet ve yargılama neticesinde 5941 Sayılı Kanun kapsamında hüküm verilmektedir, Buna göre;

1-Örnek kararda Çek bedeli kadar adli para cezasına hükmedilmiştir., adli para cezasının ödenmemesi halinde doğrudan HAPİS cezasına dönüşeceği belirtilmiştir (Adli para cezalarında 5275 Sayılı Kanun 106/3 e göre adli para cezası öncelikle kamuya yararlı bir işte çalışma uyulmaması halinde hapis cezasına dönüşmesi hususu düzenlenmektedir)

2-Para cezasında taksitlendirilmesi hakim takdirindedir, örnekte taksitlendirme yapılmamıştır.

3-Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmuştur.

4-Çek bedelinin ticari temerrüt faiziyle birlikte ödenmesi ya da şikayetten vazgeçme halinde hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağı/düşeceği belirtilmiştir

5-Yargılama giderleri ile Vekalet ücretine hükmedilmiştir.

Telif Hakkı ihlalinde şikayetten vazgeçme

Yayınlanmış bir kitaptan izinsiz alıntı yapılması durumunda yapılan şikayet üzerine 5846 Sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 71/1* maddesi uyarınca Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, şikayetçinin vazgeçmesi durumunda ilgili suç şikayete tabi olduğundan “DÜŞME” kararı verilir.

“1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz (1)
Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)
Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

“Sınai Mülkiyet Kanunu” 10/01/2016’da yürürlüğe girdi

22/12/2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10/01/2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.

1995 yılından beri Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilen Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Tasarım, Faydalı Model tek kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi

Mevzuat düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız.