Telif Hakkı ihlalinde şikayetten vazgeçme

Yayınlanmış bir kitaptan izinsiz alıntı yapılması durumunda yapılan şikayet üzerine 5846 Sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 71/1* maddesi uyarınca Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, şikayetçinin vazgeçmesi durumunda ilgili suç şikayete tabi olduğundan “DÜŞME” kararı verilir.

“1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz (1)
Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)
Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Marka hakkının ihlalinde ceza

Taklit  çanta,ayakkabı gözlük vb  ürünlerin satışı ile ilgili şikayet, arama elkoyma işlemleri neticesinde 6769 Sayılı “SINAİ MÜLKİYET KANUNU”nun cezai 30/1 maddesi düzenlemesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz

“….
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler
Madde 30- (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek
mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır….”    

 

Marka baskınına karşı ne yapılabilir

Birçok markanın yetkilileri taklitle mücadele ve taklit, sahte ürün satan yerlere ilişkin cezai yaptırım ve tazminat talepleri ile başvurularda bulunduğu bilinmektedir.

Arama el koyma kararının, işlemin, tutanağın, neticede hazırlanan iddianmenin ve mahkeme yargılamasının hukuka uygunluğunun incelenmesi ve takibi suç isnadı ile karşılaşan kişi için önem arzetmektedir. Hatalı kişi ya da adreste arama yapılması, yanlış uygulanan yediemin hükümleri yanlış sevk hükümleri ile dava açılması ve cezalandırma sık rastlanılan durumlardır. Danışmanlık için buradan bize ulaşabilirsiniz.

“Sınai Mülkiyet Kanunu” 10/01/2016’da yürürlüğe girdi

22/12/2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10/01/2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.

1995 yılından beri Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilen Marka, Patent, Coğrafi İşaret, Tasarım, Faydalı Model tek kanun çatısı altında düzenlenmiş oldu.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi

Mevzuat düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız.