Telif Hakkı ihlalinde şikayetten vazgeçme

Yayınlanmış bir kitaptan izinsiz alıntı yapılması durumunda yapılan şikayet üzerine 5846 Sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 71/1* maddesi uyarınca Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, şikayetçinin vazgeçmesi durumunda ilgili suç şikayete tabi olduğundan “DÜŞME” kararı verilir.

“1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz (1)
Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/138 md.)
Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Paylaşım